Menu

Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling er vores forenings øverste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år, senest med udgangen af marts måned.

Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel, ved opslag på www.lsf.dk

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamling.

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling afholdt den 25. februar 2020.