Menu

COVID-19

COVID-19

Kære LSF træner/holdleder/udvalgsperson.

Hermed en opdatering omkring regler i forbindelse med fodbold.
Forsamlingsloftet er nu hævet udendørs, og det er derfor ikke længere en undtagelse at vi må mødes 50 personer i idrætsmæssig sammenhæng.

Det betyder at pr. 21. april gælder følgende:
Forsamlingsloftet (pt. 50 personer) er gældende både for idræt og tilskuere
På en bane/afgrænset område må der max være 50 personer inklusiv spillere, trænere, dommer og evt. tilskuere
Det er således nu tilladt at opholde sig på vores fodboldanlæg, så længe det samlede forsamlingsforbud overholdes.

Øvrige forhold:
- Husk fortsat afstand, og hygiejne mv.
- Husk fortsat regler omkring smitte, nærkontakt og karantæne
- Husk at vi fortsat anbefaler test minimum ugentligt og helst 2 gange ugentligt

Adgang:
- Alt adgang til banerne skal ske via de udendørs trapper og låger
- Det er ikke tilladt at benytte bygninger som gennemgang
- Omklædningsrum anvendes fortsat ikke

Ansvar som trænere/holdledere:
- I skal sikre, at overholde forsamlingsloftet på max 50 personer, for de områder I anvender til træning og kampe
- I skal sikre, at hvis der er tilskuere, overstiger i ikke det samlede loft på 50, og alternativt skal I afmærke et tydeligt afgrænset område, hvor tilskuere op til 50 kan opholde sig. Dette område skal være afgrænset og i minimum 2m afstand fra andre områder.
- I skal orientere jeres modstandere om reglerne
- I skal orientere om, at vores omklædning fortsat ikke kan benyttes, og at bygningerne ikke må bruges til gennemgang

Skulle I have spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os:
Helle:                    20427342
Benneth:              30795162

På vegne af LSF bestyrelse
Helle og Benneth