Menu

COVID-19

COVID-19

Kære trænere, holdledere og kontaktpersoner i LSF

Vedhæftninger:


Hermed lidt opdatering forud for at vi starter op på græs/forårstræning fra denne uge.

(I kan se den opdaterede banefordeling vedhæftet samt her: Udendørstider)

Corona regler:
Hermed en opdatering på de nye regler

Restriktionerne er som bekendt ændret en lille smule - nemlig at forsamlingsloftet er hævet til 50 personer.

På DBU skriver de således (https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/):

I være særligt opmærksomme på følgende forhold:

 • Forsamlingsloftet på 50 personer gælder både for træning og kamp
 • I de 50 personer tæller trænere, dommere og udskifteres også med
 • Tilskuere er ikke tilladt til hverken træning, kampe eller stævner
 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.
 • Forsamlingsloftet på 50 personer gælder kun for den organiserede foreningsidræt.

Alle de øvrige forhold ift. At der ikke er omklædning, at der skal sikres dedikeret udstyr, afstand osv. Er fortsat gældende.

Vi beder derfor alle trænere og ledere om at præcisere over for både hjemme og udehold, at forældre & tilskuere ikke må opholde sig på LSF’s baner, hverken til træning eller kamp. Vi er klar over at det for udehold, kan være mange forældre der kører deres børn, men det ændrer ikke på regelsættet, og der vil blive udstukket bøder fra politiet, hvis de dukker op.

Op / ned og sam-træning:

 • Der må ikke skiftes mellem grupperne fra U6-U9
 • Det er på U10-U19 at starte op/ned træning og sam-træning (piger & drenge) efter DBU's forskrifter. Dette gælder få udvalgte spillere, som skal udfordres grundet behov mere fysik, højere/lavere tempo osv. Alt sammen til gavn for barnets udvikling. Derfor tillades dette kun efter aftale med cheftrænerne og sportskoordinatorerne (Jan Møller U10-U12 og Jesper Aaberg Mortensen U13-U15). På U17-U19 besluttes dette af cheftrænerne og årgangskoordinator indtil sportskoordinator ansættes. Dette er bestyrelsens holdning efter vi er blevet rådgivet af både DBU og vores samarbejdsklub FCN.
 • Dette betyder også at INGEN FORÆLDRE kan diktere at flytte sit barn op / ned og dermed væk fra sin matchende aldersgruppe. Dette kan kun ske efter aftale med vores sportskoordinator for U6-U9 - Jesper Kristiansen, samt afgivende & modtagende cheftræner. Dette gælder også på klubbens øvrige ungdomsårgange.
 • Det betyder også, at ser vi nogle trænere fra en årgang "tage" spillere fra en anden årgang uden forudgående aftale, så vil det medføre bortvisning. Så snart det er muligt vil vi få en af Danmarks førende eksperter ud til at tale om udvikling af børns fodbold kompetencer / sociale kompetencer m.m. - uanset niveau - og hvilke rammer/regler der skal følge med. Men mantraet er at brede årgange er de sunde årgange. I de sidste 10 år har vi gang på gang observeret at årgange i andre klubber der kører for elitært på toppen knækker over når de rammer U11/U12. Vi har været tæt på det selv i LSF, og har besluttet at agere væsentlig mere proaktivt fremadrettet.
 • Man må ikke skifte mellem 2 grupper på samme dag.
 • Hvad angår målmænd og målmandstrænere, så skal det foregå i den gruppe de træner med normalt. Dvs. de må ikke trækkes væk en gruppe og over på en ny bane og så tilbage igen. De skal forblive på samme bane
 • De spiller som udvælges til op/ned træning opfordres til at blive testet ugentligt.

I LSF ønsker vi at overholde de regler der bliver sat af myndighederne, og derfor beder vi jer endnu engang om at være opmærksomme på at der ikke må være tilskuere på anlægget. Dette gælder naturligvis uanset om det er børn, unge, voksne eller veteraner der spiller/træner. 

På vegne af bestyrelsen og træner rådet
Helle, Klaus og Benneth