Menu

Æresmedlemmer

Præsentation af LSF æresmedlemmer gennem tiden.

Æresmedlemmer udnævnes ifølge §35 i vedtægterne, hvor der står:

§35 Æresmedlemmer og æresbevisninger
Personer, som gennem en årrække har ydet en særlig indsats for medlemsforeningen, kan af bestyrelsen med simpelt
flertal udnævnes til æresmedlem. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for
diskussion på generalforsamlingen.

OBS! Indholdet er under udarbejdelse. Vi udgiver en præsentation af et LSF æresmedlem om måneden.
Klubnyt 22. marts kl. 08:43
Præsentation af 2 gamle LSF æresmedlemmer Denne gang præsenteres Søren Audon og Niels Allermann.
Klubnyt
04. februar kl. 11:43 Æresmedlem Rene Jørgensen
Klubnyt
16. oktober kl. 12:30 Årets æresmedlem og årets trænere/frivillige
Luk