Menu

Æresmedlemmer

Præsentation af LSF æresmedlemmer gennem tiden.

Æresmedlemmer udnævnes i henhold til §35 i vedtægterne, hvor der står:

§35 Æresmedlemmer og æresbevisninger
"Personer, som gennem en årrække har ydet en særlig indsats for medlemsforeningen, kan af bestyrelsen med simpelt flertal udnævnes til æresmedlem. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen."

OBS! Indholdet er under udarbejdelse. 
Klubnyt 22. marts kl. 08:43
Præsentation af 2 gamle LSF æresmedlemmer Denne gang præsenteres Søren Audon og Niels Allermann.
Klubnyt
04. februar kl. 11:43 Æresmedlem Rene Jørgensen
Klubnyt
16. oktober kl. 12:30 Årets æresmedlem og årets trænere/frivillige
Luk