Menu

Dommerliste

Dommerliste

  • Hasse Houman, tlf.: 9395 6200 (DBU dommer)
  • Martin Hertzberg, Tlf: 4270 1111 (primært 8-mands, men dømmer også U14 og U15)
  • Lucas Lange, Tlf: 2714 0053 / 4477 1686 (Til og med U15)
  • Lani Bennour, Tlf: 2226 4144, Email: lanibenbennour@gmail.com
  • Habtom, Tlf: 4277 9049, Email: habtom.beyene21@gmail.com (kun 8 mands (børn))
  • Rene Jørgensen, Tlf: 4465 4906
  • Jan Søberg (Dømmer ikke kampe p.t.)
Vedr. bestilling af dommere

I første omgang forsøges at bestille en dommer fra klubben jf. ovenstående liste.

Hvis ingen af ovennævnte dommere kan dømme, rettes henvendelse til Benneth Henriksen tlf: 30795162 eller email: bkhe@novonordisk.com.
Hvis der er enighed om at DBU dommer skal bestilles rekvireres denne iflg. aftale. 

Det koster et ekstra gebyr hvis DBU skal påsætte dommer.

Husk kampnummer!

Vær også opmærksom på, at DBU behøver et varsel på min. 14 dage før kamp for at kunne sende dommer ud. DBU påsætter ikke dommere til ”døm selv” kampe om lørdagen.

Dommerhonorar
Taksten er blevet sat til 250 kr,- pr. kamp.

Luk