Menu

COVID-19

COVID-19

Kære trænere, holdledere og kontaktpersoner i LSF

På baggrund af myndighedernes skærpede Corona restriktioner skal vi også i LSF sikre opbakning til at minimere smitterisikoen.

Myndighederne lagde vægt på, at vi skal begrænse smitten; men samtidig skabe muligheder i samfundet for motion og foreningsliv.

Vi sender fra bestyrelsen besked ud til alle LSF medlemmer om, at vi fortsætter vores aktiviteter i den kommende tid, under nye retningslinjer som myndighederne foreskriver.

Som trænere/holdledere og kontaktpersoner, beder vi jer støtte om retningslinjerne.

Smittet eller udsat for smitte:
Som tidligere skrevet ud, beder vi fortsat om at man bliver hjemme hvis man har symptomer
Hvis man er smittet med Corona beder vi om at kontakte klubben ved Helle/Benneth, så vi kan medvirke til at begrænse smitten, samt at blive hjemme og følge myndighedernes anvisninger
Skal man testes beder vi om at man bliver hjemme indtil svar fra alle anbefalede test foreligger

Hvem må træne:
* Alle børn/unge under 21 år må træne i grupper på op til 50 personer (inklusiv trænere)
* Børnehold (Panda) kan gennemføres med op til 50 personer
* Voksne over 21 år skal indtil videre begrænse sig i grupper på max 10 personer. Vi antager dermed at aktiviteter for voksne for nuværende aflyses. Skulle man ønske at træne i mindre grupper bedes der tages kontakt til Helle/Benneth for yderligere afklaring. Vi afventer desuden eventuelle klarere retningslinjer fra DBU

Gennemførelse af træning:
* Det er fortsat kun trænere, som har adgang til boldrum
* Det er trænernes ansvar at sikre afvask/afspritnng af brugt udstyr
* Opdel banerne i zoner, så smitte begrænses (husk 2m mellem hver zone)
* På gammel kunstbane bør laves en opdeling med 2 rækker kegler på tværs af banen (samt evt. yderligere underinddeling)
* På ny kunstbane anvendes de 2 blå streger på midten som afgrænsning for områderne (mærkér evt. supplerende med kegler)
* Sørg for altid af være i grupper af færre end 50 personer, og forlad anlægget umiddelbart efter træning
* Sørg for god hygiejne og ingen deling af drikkedunke mv.

Gennemførelse af kampe:
* Kampe for unge under 21 kan fortsat gennemføres
* Kampe for voksne afventer udmelding fra DBU
* Sørg for tydelig afmærkede områder
* Hvis der er tilskuere, skal de være siddende med minimum 1m afstand i dedikeret område
* Ved udekampe og fælles kørsel opfordrer vi til brug af mundbind, hvis spillere kører sammen

Brug af omklædning:
Der anvendes ikke omklædningsrum i LSF hverken til kampe eller træning
Vi opfordrer til, at der ikke anvendes omklædningsrum til udekampe (selvom de evt. stilles til rådighed)

Forsamling og aktiviteter:
* Det er muligt at forsamles til ”foredrag” i særligt indrettet lokale. Vi har bedt om at det store foreningslokale indrettes med stole i rækker med passende afstand, så der kan afholdes foredrag/oplæg. (Husk krav om mundbind til/fra pladserne)
* Vi opfordrer til at der ikke afholdes sociale aktiviteter for flere end 10 personer (spisning mv.)
* Vi opfordrer til at spillere/trænere ikke forsamles indendørs (med mindre det er under de omstændigheder som gælder for foredrag), taktisk oplæg mv. bør tages udendørs om med god afstand
* Husk at anvende mundbind ved færdsel indendørs i bygningerne

Indendørs fodbold:
* Indendørs træning på Balsmoseskolen kan gennemføres for børn/unge. Vi opfordrer til, at der skiftes til indendørssko i området ved omklædningsrum (ikke lige foran indgang til hal, men til højre ned ad gangen, ved toiletterne)
* Indendørstræning i Smørumhaller kan gennemføres for Børn/unge
* Ved indendørstræning skal kontaktflader afsprittes (primært mål og udstyr)
* Ved indendørstræning anvendes ikke bander (eller banderne afsprittes på øverste kant hele vejen rundt før/efter træning)

Ved spørgsmål vedrørende Corona er det fortsat Helle (20427342) eller Benneth (30795162) som kan kontaktes på vegne af LSF

Vi håber at I får skabt nogle gode rammer under de nye vilkår, og ønsker alle sikre og gode fodboldoplevelser.

Mvh

LSF bestyrelse
v. Helle og Benneth