Menu

COVID-19

COVID-19

Kære LSF træner/holdleder/udvalgsperson.

Hermed en opdatering omkring regler i forbindelse med fodbold.
Forsamlingsloftet er nu hævet udendørs, og både i forhold til træning og kampe kan vi som hovedregel frit spille og have tilskuere, dog med et max. på 500 personer.

Øvrige forhold:
- Husk fortsat afstand, og hygiejne mv.
- Husk fortsat regler omkring smitte, nærkontakt og karantæne.
- Husk at vi fortsat anbefaler test minimum ugentligt for dem som ikke er vaccineret.

Adgang:
- Alt adgang til banerne skal fortsat primært ske via de udendørs trapper og låger.
- Det er nu tilladt at benytte bygninger som gennemgang.
- Omklædningsrum kan anvendes, men vi henstiller til fortsat at minimere brugen, ligesom holdet selv skal sørge for afspritning/rengøring før/efter brug.

Ansvar som trænere/holdledere:
- I skal fortsat hjælpe til at vi tænker over gode vaner ift. Afstand, afspritning osv.
- I skal orientere om, at vores omklædning fortsat, som udgangspunkt, ikke benyttes.
- I tilfælde af covid-19 tilfælde på hold/årgang skal Helle eller Benneth fortsat kontaktes hurtigst muligt

Skulle I have spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os:
Helle:                    20427342
Benneth:              30795162

På vegne af LSF bestyrelse
Helle og Benneth