Menu

Medlemskab

Velkommen til Ledøje-Smørum Fodbold

Vi er en forening, der tilbyder udviklende, sjove og sunde fodboldoplevelser for alle.
LSF følger DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. Det betyder blandt andet, at træningen tilpasses den alder og det fodboldfaglige niveau, som barnet befinder sig på.
I nedenstående kan du som nyt medlem eller forælder til et nyt medlem læse nærmere om, hvad du kan forvente og hvad der forventes af dig.


Forældre til et barn, der ønsker at blive meldt ind i LSF

Det er afgørende at forældrene har forståelse og bakker op om sit barn, holdet, årgangen og om alle klubbens frivillige, der ønsker at skabe de bedste og mest udviklende rammer for børnene - det gælder såvel fodboldmæssigt men også socialt. Vores ønske er at give børnene de bedste oplevelser og at man oplever LSF som det fedeste sted at være.
I en fodboldklub er der mange interessenter - medlemmer, forældre, træner/ledere, sponsorer, bestyrelse mv. Alle er drevet af det samme mål, nemlig at skabe de bedste rammer om nogle fantastiske fodboldoplevelser. Vi ønsker en god dialog og et respektfuldt samarbejde med alle interessenter om at nå vores mål.
LSF har i mange år haft 10 bud på "den gode forældre opbakning", som vi ønsker, I vil forsøge at efterleve.

LSFs 10 forældrebud:
1.

 Skæld ikke ud på børnene.

2.

 Vær altid åben i dialogen med træneren.

3.

 Foregå børnene som et godt eksempel.

4.

 Respekter altid dommerens kendelser.

5.

 Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.

6.

 Respekter trænerens dispositioner.

7.

 Tag aktivt del i dit barns fodboldliv.

8.

 Hjælp til på årgangen, når det kræves.

9.

 Vis respekt for arbejdet i klubben - husk på det er frivilligt.

10.

 Når du melder dit barn ind - melder du også dig selv ind.

Forventninger til dig som spiller
Spilleren har ligeledes et ansvar i forhold til at skabe de bedste rammer for indlæring og socialt samvær. Derfor har LSF listet nogle forventninger op.

LSFs 10 spillerbud:
1.

 Vi har en seriøs og positiv indstilling.

2.

 Når der er træning - så trænes der.

3.

 Vi møder altid til tiden.

4.

 Husk altid at melde afbud.

5.

 Vi er hjælpsomme - både overfor træner, dommer og kammerater.

6.

 Vi siger tak for kampen - både til dommer og modstandere.

7.

 Vi taler pænt til hinanden og "grimt sprog" accepteres ikke.

8.

 Vi lytter og stoler på hinanden.

9.

 Vi yder altid det bedste vi formår.

10.

 Vi er gode kammerater - både i medgang og i modgang.

Det kan forventes af LSFs frivillige træner/ledere.
Det er først og fremmest vigtigt at huske, at de frivillige er der for børnenes skyld og ikke forældrenes. De tager ansvaret og træffer de nødvendige - ikke altid nemme - beslutninger. De bruger den fritid de kan på årgangen - både på og udenfor banen. Ingen er forpligtiget udover deres evne, men de gør deres bedste ud fra deres kompetencer. LSF bestræber sig på hele tiden at udvikle kompetencerne gennem uddannelse og inspiration såvel internt som eksternt.
Derudover bestræber LSF sig på at efterleve DBUs holdninger til "den gode børnetræner".

DBUs 10 trænerbud
Den gode børnetræner sikrer sig altid:

1. 

 At have udarbejdet et
 træningsprogram.

Børnene har krav på en forberedt træner.

2. 

 Al træning foregår med bold.

Mange boldberøringer styrker indlæringen af tekniske færdigheder.

3. 

 At der er én bold til rådighed pr.
 spiller.

Til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol, drible- og fintetræning.

4. 

 At spilleren er i centrum.

Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt.

5. 

 At der spilles på små områder.

Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.

6. 

 At træningen foregår i mindre
 grupper.

Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil. Brug  meget gerne stationstræning.

7. 

 At sikre mange boldberøringer.

Den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt.

8. 

 At forældrene har mulighed for at
 hjælpe til i træningen.

Ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning.

9. 

 At udvikle spilintelligens.

Stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene, men hvis børnene skal have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene. Det kan sammenlignes med klasselokalet, hvor læreren vejleder i stavning, matematik med mere, men lader børnene selv finde løsningerne.

10. 

 At der er god stemning.

Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning.

Luk