Menu

Førstehjælp

Førstehjælp.

Ved uheld/skader etc. på banerne, som kræver tilkald af ambulance skal vagthavende i idrætscenteret kontaktes med henblik på at få låst portene op, så ambulance kan komme frem til anlægget.

Ring ALARM 112

Vagthavende tlf: 72 59 78 03

Hjertestarter

Der er sat en hjertestarter op i indgangen til hal 3 og så sidder der en ved indgangspartiet (ved den store glasforhal), så man kan komme til den på alle tider af døgnet. Vi har tilmeldt vores hjerterstarter, så hvis man ringer 112 burde de også henvise til hvor der sidder en hjerterstarter. 

Alle de store porte er forsynet med enten alm lås hvor L nøglen virker, og hvis der er kode lås på, er der fra Lars BN side sendt kode ud til alle trænere.

Førstehjælpstaske

Der forefindes førstehjælpskasse på halkontoret, men ingen isposer.

Luk