Menu

Pædofili


Formål:
Dansk Boldspil Union henstiller sine medlemsklubber om at gøre en aktiv indsats mod pædofili i dansk fodbold. Som en konsekvens heraf indfører LSF en generel politik omkring pædofili. Dette sker for at skabe åbenhed og tryghed indenfor dette emne, for såvel medlemmer og forældre som for trænere og ledere, der har tilknytning til klubben.

Med indførsel af denne politik ønsker vi at forsvare vort image, som en klub der arbejder seriøst med det ansvar vore medlemmer kan forvente at klubben påtager sig.

Børn:
Vores mindreårige medlemmer skal naturligvis ikke ændre adfærd blot fordi fodboldklubben indfører en politik for pædofili. Vi vil henstille til at børn og forældre drøfter emnet generelt, og ikke kun i relation til fodboldklubben.

Trænere og ledere:
I den aktive kamp mod pædofili formaliserer vi en kontrolprocedure, som betyder at alle trænere og holdledere der fremover bliver tilknyttet et fodboldhold i klubben, skal tiltræde en samarbejdsaftale, hvori der gives mulighed til klubben for at søge personoplysning i Det Centrale Kriminalregister §36 med intervaller på 2 år. Oplysninger i dette register omfatter alene domme i henhold til straffelovens §222 om seksuel omgang eller overgreb mod børn under 15 år, samt de mindre grove forseelser i henhold til §232, der alt i alt også omfatter opbevaring eller distribution af pornografisk materiale med børn i samme aldersgruppe.

Registret indeholder dermed ingen øvrige former for oplysninger om domme for kriminel aktivitet.

Alle nuværende trænere og ledere i klubben vil ikke blive afkrævet indsigt i oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Såfremt man selv ønsker at blive tjekket, kan dette ske ved at kontakte klubbens sekretær, der i givet fald skal have cpr. nr. oplyst samt underskrift for at få adgang til oplysningerne.

Forældre:
En evt. mistanke om pædofili vil oftest opstå hos forældrene og det er vigtigt at en sådan mistanke bliver behandlet fortroligt. Proceduren vil herefter være at den pågældende træner/leder bliver observeret tæt – eventuelt af et par andre trænere.

Deres erfaringer med omgangstonen og den naturlige fysiske kontakt mellem fodboldspillere og deres trænere, vil danne grundlag for om sagen skal følges op.

Vi skal først og fremmest beskytte børnene, men vi skal også være opmærksomme på de ulykkelige konsekvenser, uretmæssige påstande eller anmeldelser kan medføre for den pågældende træner og hans familie.

Klubben:
LSF bygger på frivillighed. Lederne er frivillige og er ofte også trænere og instruktører. Børnene kommer også frivilligt og dette er det centrale element i klubben, således at der er et fælles engagement for idræt i LSF.

Idræt er også at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn der føler nederlag eller har slået sig.

Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser, og andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til at en træner griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til at træneren og instruktøren ikke tør at røre børnene, og det er derfor vigtigt at en evt. mistanke bliver behandlet fortroligt.

Procedure:
En evt. mistanke bør anmeldes til klubbens formand eller næstformand, der herefter vil tage initiativ til et fortroligt møde med forældrene til ”ofret”. Resultatet af dette møde kan medføre rådgivning hos Dansk Idrætsforbund eller direkte kontakt til politiet, der har stor erfaring i håndtering af disse sager.

Ledøje-Smørum Fodbold
Bestyrelsen

Luk