Menu

Forsikring / Krisehjælp

Idrættens Kollektive Forsikringer.

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet fem fælles, kollektive forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af.
De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger/klubber normalt har brug for.
LSF er herigennem dækket af følgende fem forsikringer:

Arbejdsskadeforsikring.
Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i eller udfører opgaver for foreninger organiseret under DGI eller DIF. Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om arbejdsskade.
Læs nærmere om forsikringen her.

Ansvarsforsikring.
Forsikringen dækker erstatningsansvar, som bliver pålagt foreninger organiseret under DGI eller DIF. Forsikringen dækker også det erstatningsansvar ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning af, arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.
Læs nærmere om forsikringen her.

Rejseforsikring.
Forsikringen dækker under rejse til arrangementer overalt i verden uden for Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.
Alle, der rejser i idrættens interesse, er omfattet af forsikringen – det vil sige idrætsudøvere, lønnede og ulønnede ledere, trænere, instruktører, dommere og andre ansatte under rejser og ophold i udlandet.

Læs nærmere om forsikringen her.

Retshjælpsforsikring.
Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om tvister, der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde.
Læs nærmere om forsikringen her.

Psykologisk Krisehjælp.
Forsikringen giver dækning til psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i forbindelse med aktivitet i klubben/foreningens interesse overalt i verden. I sådanne tilfælde kan man døgnet rundt kontakte Tryg Alarm på telefon 70260670.
Læs nærmere om forsikringen her.

Luk