Menu

LSF Vintertræning

image
Benneth Kjørup Henriksen
01. oktober 2020 kl. 20:48
Kunsttider og indendørstider

Kære alle,

Så nærmer vintersæsonen sig, og vi skal til at gøre klar til de nye tider.

Heldigvis er vores kunstgræsbaneprojekt ved at løbe planmæssigt i mål, og vi forventer at den nye bane står klar til opstarten 1. november.

Vigtig information for de kommende dage

Den nye kunstgræsbane skal lægges i de kommende dage. Det er FULDSTÆNDIG FORBUDT AT BEVÆGE SIG IND PÅ BYGGEPLADSEN fra den 2. oktober til 16. oktober. Dette gælder også i forhold til mistede bolde. Banen er planeret ud, og de mindste fodspor vil ødelægge underlaget i den nye bane. Vi vil bede byggeprojektet om at være behjælpelige med at indsamle eventuelle mistede bolde, når der er muligt.

Venligst se oversigten med de nye tider på kunstgræsbanerne her

Kunstgræs: Forventet opstart på de nye tider fra uge 45

Indendendørstider: Træder i kraft fra uge 43 (Det er stadig tilladt at træne ude på de eksisterende tider frem til uge 45)
Se tider for indendørs her

Frem til 1. november gælder senest udsendte plan for oktober måned. Hvis vejret gør, at kommunen ikke kan tillade at græsbanerne benyttes helt frem til 1. november, vil vi se på alternativ løsning.

Kunstgræs:
Vi har nu 2 kunstgræsbaner:

 • Kunst 1 (vores gamle kunstgræsbane)
 • Kunst 2 (vores nye kunstgræsbane), for kunst 2 er der desuden en lille 3M bane, som indgår i fordelingen

Fordelingen er lavet med udgangspunkt i jeres ønsker og i forsøg på at udnytte tiderne på banerne bedst muligt (alle har været fleksible ift. At få udnyttet både tidlige og sene tider – tak for det! Det kommer alle til gode i form at mere tid og færre på banerne ad gangen).

Banerne er opdelt i ¼ baner (se oversigten her).

Nuværende fordeling, vil forventeligt gælde hele vinteren til græssæsonen starter, med mindre I hører andet.

Selvom der er bedre plads i år, henstilles I alle til at anvende banerne til fodbold, og tænke andre træningsaktiviteter ind andre steder. Det er ikke tiltænkt at kunstgræsbanerne skal bruges til eksempelvis fysisk træning uden bold!

Kampe/træningskampe:
For Veteran/oldboys vil kampe blive placeret i de reserverede tider på hverdagsaftener.

For alle andre hold, vil kampe fortrinsvis være i weekenderne. Da det er et større puslespil, vil det ikke være muligt for de enkelte hold at redigere tiderne for kampene. Dette styres af Benneth og Erik i samarbejde, så banerne udnyttes bedst muligt.

I er naturligvis velkomne til at komme med ønsker, også til træningskampe (kontakt mig, BKHE@novonordisk.com).

Erfaringsmæssigt vil anlægget blive helt fyldt de fleste weekender både lørdag og søndag (vi har ikke længere Ganløse kunstgræsbane som aflastning). Der vil derfor heller ikke blive lagt tid ind mellem kampene til opvarmning, dette må foregå på andre arealer.

Indendørstider:
Som I kan se af oversigten, er indendørstiderne fortrinsvis for de yngste. Vi har dog en tid fredag kl. 16-18, som pt. Ikke benyttes. Denne tid kan evt. bookes til aktiviteter for alle hold i klubben. Kontakt undertegnede (BKHE@novonordisk.com), hvis I ønsker en eller flere tider.

Nøgler: For træning mandag og tirsdag på Balsmoseskolen, skal der benyttes nøgle for at komme ind.

Trænere/hold som har nøgler liggende fra tidligere år bedes aflevere dem til Erik i hallen (eller i postkassen), da vi ellers ikke har nøgler til de nye brugere

Nye hold på Balsmoseskolen, skal kontakte Erik Bonnichsen (halmand) for at få udleveret nøgle – husk at aflevere ved sæsonafslutning

Corona:
Da der fortsat er stort smittetryk og spredning af Corona i Danmark, skal vi selvfølgelig til enhver tid følge myndighedernes anvisninger. Pt. Er forsamlingsforbudet 50; og hvis dette fortsætter, vil vi være nødt til at opdele kunstgræsbanerne i 2 sektioner (A+B og C+D (+3M))

Der vil blive stort pres på kunstgræsbanerne og indendørstiderne, og det er derfor ekstra vigtig med god disciplin i forhold til Corona:

 • Der vil til træning ikke være mulighed for omklædningsrum
 • I skal sørge for at overhold jeres tider skarpt på banerne (tidligste tider må gerne møde før, og seneste tider må gerne blive længere)
 • Sørg for at respektere opdelinger, og undlad af samles i større grupper end tilladt
 • Sørg generelt for god afstand, når der gives beskeder mv.
 • Sørg for at forlade banerne som samlet hold umiddelbart efter træning, eventuelle beskeder på holdene må tages udenfor selve kunstgræsbanerne
 • Sørg for god hygiejne, medbring evt. sprit til afspritning før/efter træning/kamp
 • Det er fortsat kun trænere, som har adgang til boldrum
 • Det er trænernes ansvar at afvaske/afspritte udstyr
 • Sørg for at spillere ikke deler drikkedunke mv.
 • Sørg fortsat for at respektere myndighedernes anbefalinger ift. Symptomer mv.
 • I forbindelse med kampe, kan der lånes omklædningsrum, det er trænernes ansvar af der rengøres/afsprittes for både hjemmehold og udehold i omklædning

Jeg håber, at I alle for en forrygende vintersæson og får maksimal glæde af vores forbedrede træningsforhold!

På vegne af bestyrelsen

Mvh
Benneth