Menu

Ny strategi i LSF

image
Peter Wagner
20. juni 2017 kl. 08:59
Igennem det sidste år, har vi i LSF arbejdet med nye mål og en ny strategi for at være på forkant med udviklingen og samtidig imødegå de krav, der stilles nu og i fremtiden.

I første omgang fik vi fastslået – hvilket allerede er synligt – hvad vores vision er – eller den helt overordnede årsag til, at vi er her. Det vi kom frem til er:            

At LSF er en breddeklub med plads til ambitioner.

Med dette mener vi, at der grundlæggende skal være plads til alle. Vi vil gerne tiltrække dem der har ambitioner og dem der vil spille fodbold for kammeratskabets skyld – altså det at være sammen med andre og at have et socialt samvær.

Vi blev enige om vores mission (formål):

”Det er foreningens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke idræt, med vægt på fodbolden, under de bedst mulige forhold og dermed bidrage til at skabe trivsel, sundhed og velvære. Dette opnås gennem uddannelse, leg, træning, motion, konkurrence, aktiviteter og socialt samvær i foreningen og her igennem fremme interessen for fodbold, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage ansvar i foreningen og det lokale samfund.”

Dette blev senere vedtaget på medlemsmødet og lagt ind i de nye vedtægter.

Hvordan vil vi så opnå det? Hvad skal der til? Hvad kommer det til at kræve?

Vi har mange spørgsmål og det første var, at lave et nyt sæt spilleregler – det vi kalder vores vedtægter. Herunder en ny organisering med et mere tidssvarende forretningsudvalg, der afløste den gamle bestyrelse, samt en fodboldledelse der skal være med til at opfylde visionen og missionen.

De mål – og den tilsvarende strategi - blev skabt og det kom der følgende ud af: 

 • LSF vil være en velfungerende fodboldklub med fokus på:
  • en sund økonomi
   • Det betyder, at vi til enhver tid kan betale det vi skal og at vi har en målsætning om, altid at have en positiv egenkapital.

 • udvikling af dygtige trænere
  • Vi vil her tilstræbe, at hver årgang har en træner med de nødvendige kvalifikationer – ikke mindst den tekniske del. vi har valgt at opdele det som følgende:

   • Børn – C-kursus (min.)
   • 8-mands -B1 (min.)
   • 11-mands – B2 (min.)

  • Vi blev også enige om, at det ikke kun er de ”tekniske” færdigheder der er afgørende for, om en træner er dygtig. Det er også de menneskelige. I den forbindelse blev der nedsat et fodboldudvalg, der skal lave en beskrivelse af hvilke krav vi som minimum kan stille, til en træner i LSF.

  • Vi skal kunne tilbyde gode forhold til vores medlemmer

   • Vi skal følge med i udviklingen, så vi ikke kommer bagud
   • Vi skal have tidssvarende baneforhold – herunder kunstbane
   • Vi skal gøre os så synlige i Cafeen, som det er os muligt
 • LSF vil være 1000 medlemmer eller flere 
 • LSF vil udvikle klubbens spillere:

  • Vi vil være med i toppen af DS
  • Vi har en målsætning om, at vi om 3-5 år gerne vil i 2. division
  • Alle vores årgange skal spille i den bedste række, i de respektive forbund

  • I vores vision står der, at vi er en breddeklub og det betyder, at der er plads til alle. Mere detaljeret kan vi sige konkret:

   • At der skal være fokus på det sociale
   • At der er paradedragt og spillertøj
   • At der er plads til alle
   • At det skal være sjovt
   • At vi spiller lovligt
   • At alle skal spille kamp regelmæssigt
   • At dem der kommer til træning, også skal spille kampe 
 • LSF vil udvikle samarbejdet mellem alle hold i klubben

  • Vi skal have klare mentorordninger mellem senior og ungdom
  • Vi aftalte, at der nedsættes et fodboldudvalg der skal sætte fokus på samarbejdet mellem alle hold i LSF. Der blev her drøftet mange navne, roller m.m. Et meget spændende tiltag. De foreløbige valgte medlemmer i udvalget, afholder i nær fremtid et møde, hvor rammerne, ideerne m.m. bliver drøftet.

  • Udvalget består (indtil videre) af:
   • Ole "Barca" Hansen (formand) – indkalder til møde
   • Seniortrænerne (Kim og Michael)
   • Jeppe (koordinator)
   • (En teenagerchef)
   • Møller
   • Vidar
   • Andreas Søberg
   • Claus Kilskov
   • Tina Bjerregaard

 

Ovennævnte er primært det vi arbejder efter i Fodboldledelsen og hele LSF.

Er der nogen spørgsmål til ovennævnte, kan du rette henvendelse til formand Ole "Barca" Hansen, eller næstformand Peter Wagner.