Menu

Har du lyst til at give vores børne- og ungdomsspillere nogle gode oplevelser?

image
Redaktionen
24. juni 2022 kl. 09:15
Ungdomsudvalget søger medlemmer til at støtte op om de sociale aktiviteter på tværs af hold og årgange

Har du lyst til at give vores børne- og ungdomsspillere nogle gode oplevelser?

Ungdomsudvalget søger medlemmer til at støtte op om de sociale aktiviteter på tværs af hold og årgange

I LSF er der omkring 900 medlemmer. For at skabe glæde, sammenhold og fysisk aktivitet for alle vores glade medlemmer, er der behov for frivillige hænder.

UU er hovedsageligt ansvarlig for trivslen i LSF. UU skal således understøtte, at drenge og piger udvikler sociale kompetencer, som kan skabe langvarige venskaber for livet. Det sociale liv i LSF er fundamentet og skaber forudsætningerne for, at vi kan lykkes rent sportsligt på alle årgange. Det er derfor vigtigt, at UU ”har en finger på pulsen” på alle årgange.

UU har en vigtig rolle som informations- og kommunikationskanal mellem årgangene og klubben ift. ønsker og behov på holdet, men også på tværs i klubben og er med til at danne grundlaget for netværk på tværs af årgangene. Vi ønsker derfor, at alle årgange er repræsenteret ved en holderleder, træner eller forældre i UU.

UU er ansvarlig for koordineringen af aktiviteter i klubben og hjælper til med at løfte opgaver på tværs af årgange. Opgaverne i UU består bl.a. i:

 • Sikre at information fra årgangene tilgår UU og omvendt samt de rette modtagere i klubben (fx bestyrelse/koordinatorer)
 • Kommunikation på hjemmeside og sociale medier om tværgående tiltag/aktiviteter/arbejdet i LSF –
 • Sikre afvikling/koordinering af tværgående aktiviteter fx:
  • den årlige fælles afslutning for børne- og ungdomsafdeling i juni måned
  • de årlige børnestævner i november og februar
  • Pigeraketten
  • Fællesspisning eller andre fælles arrangementer på tværs af årgange
  • fælles LSF ture på tværs af årgang f.eks. Vildbjerg cup, udlandsture mv.
  • OK benzin
  • Uddeling af Julekalendere og salg af disse
  • Hal-i-bal, herunder koordinering og sikring af ressourcer
 • Understøtte etableringen af nye hold (U6)

I UU mødes den første onsdag i måneden og det kræver ingen fodbold kendskab at være med.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at hjælpe til i ungdomsudvalget og lægge få timer for manges fornøjelse og give vores børne- og ungdomsspillere nogle gode og sjove oplevelser såvel på som uden for banen.

Vil du høre mere om rollen, kan du henvende til dig til Mette Sangild på tlf.nr. 2035 5570 eller mail mette_sangild@yahoo.com

På FACEBOOK gruppen ”LSF VENNER” kan man også følge med i de små opgaver, der er behov for hjælp til i klubben og melde sig på.