Menu

Sponsor

BLIV SPONSOR I LSF!

EKSKLUSIV FODBOLD

EKSKLUSIVT
Det skal være relationsskabende og udbytterigt at være sponsor i LSF. Det er derfor vores mål at indholdet i vores sponsorpakker er eksklusivt sammensat, så du som sponsor ikke er i tvivl om, at her får du meget for pengene.

FODBOLD & KULTUR
For at have et stærkt fodboldhold, så er det vigtigt at man støtter op omkring fodbold- og sportskulturen. Hos LSF føler vi os sikre på at vi allerede har godt styr på kulturen, da vi mærker effekten af de mange ildsjæle som hjælper klubben. Vores mål er derfor at skabe en god kultur for erhvervslivet som partnere.

I LSF er vi overbeviste om, at gode oplevelser også er med til at binde mennesker sammen på tværs. Det giver gode relationer mellem frivillige, trænere, spillere og sponsorer. Vi arbejder derfor på at tilbyde arrangementer og events med en høj underholdningsværdi.

LOKALT PROFESSIONELT NETVÆRK
I LSF ser vi et samarbejde med en sponsor som meget mere end bare et sponsorat.

Vi behandler vores sponsorer som samarbejdspartnere, hvor alle parter skal have en god professionel oplevelse og erhvervsmæssig udvikling.

ET ERHVERVSNETVÆRK MED VÆRDI
Vi ønsker at alle sponsorer bliver involveret i vores arrangementer, så vi får skabt en stærk dynamik iblandt vores sponsorer. Ligeledes vil vi gøre vores bedste for, at LSF-brandet på bedste vis, kan være med til at facilitere både spændende arrangementer, men også de helt rigtige sociale rammer, som giver grobund for nye kontakter og venskaber.

VI SIKRER EKSPONERING

STOR EKSPONERING I FODBOLD
Ud over at få et stærkt sammenhold i sponsorkredsen, så er fodbold til stadigvæk den sportsgren med den største eksponeringsværdi. Det giver dig ubetinget noget værdifuldt for dit arrangement i klubben.

I LSF’s Sponsor Udvalg vurderer vi hele tiden hvordan Ledøje-Smørum Fodboldklub i fremtiden kan få et stabilt grundlag rent socialt, sportsligt og økonomisk for at klubben kan tilbyde medlemmerne de mest optimale rammer iværksætter vi flere frivillige forskellige arrangementer, der giver medlemmerne og byens borgere nogle gode oplevelser.

Her kan f.eks. nævnes Hal-i-Bal. Hensigten er at disse aktiviteter også genererer nogle indtægter, som medlemmerne kan få gavn af. Blot for at nævne nogle, så går disse indtægter til kampsæt, træningssæt og bolde samt mange andre ting.

Disse aktivitetsgivende indtægter er en fantastisk hjælp for klubben, men det rækker ikke til at klubben rent økonomisk kan løbe rundt i forhold til de fantastiske rammer, som klubben rent faktisk har og fortsat stræber efter at give til medlemmerne. Derfor gøres der et stort arbejde for at skaffe sponsorer, som er med til at LSF fungerer optimalt og at alle medlemmer har det godt. Men det skal heller ikke blot handle om, at sponsorer skal betale ved kasse 1 uden at få noget ud af det.

Bestyrelsens motto er netop, at alle parter skal have noget ud af at være en del af LSF i Ledøje-Smørum. Bestyrelsen har derfor arbejdet hårdt på at forbedre sponsoraftalerne, så sponsorer får langt mere eksponering blandt klubbens medlemmer og byens borgere.

Sportslige hilsner
Teamet bag Sponsor Udvalget og bestyrelsen i LSF

Hvis du selv vil være sponsor eller kender et firma som gerne vil være det, så kontakt Casper Bo Marup Nielsen på tlf: 23669758.

Læs mere og se de forskellige sponsorpakker i vores SPONSOR BROCHURER herunder!

SPONSOR BROCHURE

KAMPSÆT SPONSOR BROCHURE

TRÆNINGSSÆT SPONSOR BROCHURE

Luk