Menu

Dommerliste

Dommerliste

  • Martin Hertzberg, Tlf: 4270 1111 (primært 8-mands, men dømmer også U14 og U15)
  • Lucas Lange, Tlf: 27 14 00 53 / 44 77 16 86 (Til og med U15)
  • Lani Bennour, Tlf: 22 26 41 44, Email: lanibenbennour@gmail.com
  • Habtom, Tlf: 42 77 90 49, Email: habtom.beyene21@gmail.com (kun 8 mands (børn))
  • Rene Jørgensen, Tlf: 44 65 49 06
  • Dan Andersen, Tlf: +45 29 23 41 50
  • Jan Søberg (Dømmer ikke kampe p.t.)
Vedr. bestilling af dommere

I første omgang forsøges at bestille en dommer fra klubben jf. ovenstående liste. Hvis ingen af ovennævnte dommere kan dømme, rettes henvendelse til Benneth Henriksen fra ungdomsudvalget på tlf: 30795162 eller email: bkhe@novonordisk.com.
Hvis der er enighed om at DBU dommer skal bestilles rekvireres via Lars Boye-Nielsen på lbn@lsf.dk.

Husk kampnummer!

Vær også opmærksom på, at DBU behøver et varsel på min. 14 dage før kamp for at kunne sende dommer ud. DBU påsætter ikke dommere til ”døm selv” kampe om lørdagen.

Dommerhonorar
Taksten er blevet sat til 250 kr,- pr. kamp.