Menu

Smørum Boldklub (1911-1962)

image Holdfoto fra 1921

I Juni 1911 oprettes Smørum Boldklub. Datoen er ukendt, men SBU´s arkiv kan bekræfte oprettelsen.

Fra ca. 1915-1916 er man i stand til at mønstre et endog meget stærkt hold, der deltager i turneringen under SBU. Baneforholdene var primitive. Der var ikke anlagt baner og man måtte klare sig som man bedst kunne. I 20´erne var det oftest på Stangkær´s jorder ved Flodvej man spillede, men en overgang var der en bane syd for den gamle Skebjergvej øst for Ormegården.
Op igennem 20´erne spilles organiseret fodbold, men oplysninger om formænd og bestyrelse i boldklubben savnes.

Endnu først i 30´erne kan der stilles et godt mandskab, men efter 1933 synes arbejdet med fodboldspillet at være gået i stå. En medvirkende årsag hertil synes at være bedre organisation i naboklubben Måløv Boldklub, der blev startet i 1935.

Der spilles dog fodbold ved sommerstævner på baner ved Gersagergård og på Øbakkegård i Ledøje. Først efter krigen, 1945 kommer der igen liv i Smørum Boldklub. Den energiske leder Aage Olsen tager initiativ til at få startet en slags ungdomsarbejde. I 1950 er der således 3 hold i klubben. Et drengehold, et juniorhold og et seniorhold. Baneproblemet er der stadig. Et par år spilles der i Smørumovre, ved Elmehøj , men banen er smal og skæv og kan ikke godkendes. Herfra flytter banen til Albrechtsens mark i Lille Smørum, syd for skebjergvej, stadig under primitive forhold, uden omklædnings- og badefaciliteter. I denne periode var spilledragten – Rød trøje og sorte bukser!

Tidligt i 50´erne bliver der anlagt en kommunal fodboldbane nær den planlagte Centralskole, den nuværende Søagerskolen. men stadig uden omklædningsrum. Det sker først i 1959, ved oprettelsen af centralskolen. Organisatorisk er man i en brydningstid. I 1953 startes, i protest mod manglende organisation, en konkurrerende klub Ledøje Smørum idrætsforening, med Jes Dahl Christensen som formand. I Smørum boldklub bliver der taget fat på at organisere et ungdomsarbejde med Preben Rasmussen og Ejner Jørgensen m.fl. som initiativtagere.
Et par år konkurrerer de to foreninger om spillerne, men i 1955 bliver de to foreninger sluttet sammen under navnet Ledøje-Smørum Boldklub.

Sportsudvalget

Den 14. Marts 1955 afholdes et møde imellem Ledøje-Smørum Boldklub og de to skyttekredse, der eksisterer i kommunen, nemlig 14. og 16. kreds. På mødet drøftes en sammenslutning med skyttekredsene. Man enes om at nedsætte et sportsudvalg af Ejner Jørgensen, Karsten Svendsen, Jens Hermann Nielsen, Poul Christiansen og L. Mikkelsen.

Formelt sker der ingen sammenslutning men boldklubbens aktiver og passiver overtages af skyttekredsene, der herefter leder økonomien mens sportsudvalget står for tilmelding til turneringer af hold i de forskellige sportsgrene. Økonomisk deler skyttekredsene imellem sig med
en procentdel til hver.

Af skyttekredsenes protokoller fremgår det, at sportsudvalget fungerer i de følgende år med gode resultater, men alligevel noget splittet.
Sportsligt skabes der en høj standard ikke mindst i ungdomsafdelingen efter at lærer ved Centralskolen, Finn Uno Kofoed i 1960 overtager træningen af drenge og lilleputter. Der opnås god støtte fra kommunen ved indsats af bl.a brødrene Thomas og Kristian Krogh.

I 1962 vælges Gunnar Jensen som formand for sportsudvalget. Der forberedes en gennemgribende organisationsændring gående ud på at sammensmelte de to skyttekredse 14. og 16. kreds og optage al idrætsudøvelse i kommunen under en paraplyorganisation med hver
sportsgren som en selvstyrende afdeling.

Luk