Menu

Æresmedlem

Æresmedlemmer udnævnes i henhold til §35 i vedtægterne, hvor der står:

§35 Æresmedlemmer og æresbevisninger
"Personer, som gennem en årrække har ydet en særlig indsats for medlemsforeningen, kan af bestyrelsen med simpelt flertal udnævnes til æresmedlem. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen."

OBS! Indholdet er under udarbejdelse.

 

Luk