Menu

LSSI opstår (1963-1985)

image Holdfoto fra 1977

LSSI

Den 20 Maj 1963 vedtages endeligt sammenslutningen under navnet Ledøje-Smørum Skytte- og Idrætsforening. Gunnar Jensen bliver formand for hovedforeningen og Benny Schultz overtager formandsposten i fodboldafdelingen. Formandsposten i fodboldafdelingen overtages i November samme år, af Finn Uno Kofoed. Hermed er det organisatorisk lykkedes at få god orden på forholdene, men foran sig har LSSI´s hovedforening et stort arbejde med at skabe rimelige vilkår for sportsudøvelsen
i kommunen.

I 1964 rettes en henvendelse til kommunen om forbedring, af idrætsanlægget. Der er kun en enkelt fodboldbane ved Centralskolen og det slår ikke til, til de mange hold. Sognerådet er velvilligt indstillet og i Oktober 1965 erhverves 27 td. Land fra Ormegården. Anlæggelsen af det nuværende idrætsanlæg kan begynde. Den første etape indvies den 27 august 1968. To fodboldbaner indhegnet af beplantning kan tages i brug. En hårdt tiltrængt forbedring er opnået.

Næste vigtige udbygning er opførelse af Ledøje-Smørum hallen. Den indvies den 23 januar 1972. Det økonomiske grundlag skabes af oldboysafdelingen. Kommunen forærer i 1967 old boys en byggegrund på Stangkær 5 under den forudsætning , at der opføres et parcelhus, og at der ved salg af dette skal rejses startkapital til halbyggeriet.
Byggeriet gennemføres ved frivillig arbejdskraft. Over 200.000 kr. skaffes ved salget. Et haludvalg forestår opførelsen af Hallen, der står færdig i slutningen af 1972. Endnu en milepæl er nået. Hallen fungerer som selvejende institution frem til 31.3.1975, hvor den overgår til kommunen. Det viser sig hurtigt , at omklædningsrummene i hallen ikke kan klare det hårde pres fra både udendørs træning og aktiviteterne i hallen.

I 1975 startes planerne for omklædningsrum i en selvstændig bygning. Der arbejdes hurtigt og i efteråret 1976 kan bygningen tages i brug. Også for det udendørs anlæg er der arbejde i gang. Kommunen udarbejder i 1975 planer for udbygningen af banearealerne.

I 1977 anlægges yderligere 3 fodboldbaner og arbejdet med udvidelse af grusbanen går i gang. Den tages i brug i 1978. Senere er der foretaget yderligere en udvidelse, således at der nu rådes over 7 baner foruden grusbanen.

Bygningen med omklædningsrum blev i 1979 udvidet med endnu nogle omklædningsrum, materialerum samt klublokale, køkken og kontorer.

I 1985 sker endnu en større udvidelse da den nye træningshal (Hal 2) opføres og tages i brug samme år.

Luk