Menu

Generalforsamling

image

Generalforsamling

Generalforsamling er vores forenings øverste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år, senest med udgangen af marts måned.

Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel, ved opslag på www.lsf.dk

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamling.

 

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling afholdt den 4. april 2024
Underskrevet referat.

LSF regnskab 2023
Underskrevet regnskab.

Luk